CHALLENGE 3 CE Ita

קנטים בימטיק תוצרת איטליה

 

   מיועדת לעבודות מאומצות במיוחד

   מתאימה לנגריות בינוניות ומעלה

   הכוללת חיתוך התחלה וסוף בעזרת משורים

   זוג כרסומים כולל רדיוס

   זוג ציקלינות לניקיון מושלם

   בעלת שרשרת למשיכת החומר

   אופציות רבות כגון כרסום ליישור החומר

   תחנת משקפיים לפינות ועוד

   קלה לכיוון ואיכותית

   אחריות ל 18 חודשים