KOMBI 300 תוצרת CMC איטליה

קומבנירט תוצרת CMC איטליה

 

   מקצועי ומסיבי 3 מנועים

   משור ניתן להטיי כולל מקדם

   עגלה מהלך 1.5 מטר

   רוחב הקצעה 31 ס”מ

   גובה הקצעה 23 ס”מ

   פרייזר כולל מהיריות משתנות

   שולחן קידוח אופקי מקצועי

 

מומלץ לכל נגר שרוצה לחסוך בעלויות קניה ומקום