PTL 510 / PTL 410 דגם כבד

דיקט אפריכט מקצוע עליון תחתון תוצרת CMC איטליה

דגם כבד לעבודות מאומצות במיוחד

 

   שולחן עליה וירידה חשמלי כולל צג המאפשר לך דיוק של עשירית המילימטר

   גובה הקצעה 24 ס”מ

   מופיע ב 2 דגמים 41 ס”מ רוחב הקצעה או 51 ס”מ

   2 הפלטות העליונות מתרוממות ביחד בשיטת האיזי אפ

   מנוע 7.5 כ”ס כולל מהיריות משתנות בהולכה של החומר

 

חלום של כל נגר!