PTL 630

דיקט אפריכט מקצוע עליון תחתון בלעדי לתוצרת CMC איטליה

דגם כבד לעבודות מאומצות במיוחד

 

   שולחן עליה וירידה חשמלי כולל צג המאפשר לך דיוק של עשירית המילימטר

   גובה הקצעה 24 ס”מ

   2 הפלטות העליונות מתרוממות ביחד בשיטת האיזי אפ

   מנוע 10 כ”ס כולל מהיריות משתנות בהולכה של החומר

 

חלום של כל נגר!