TC 11 תוצרת CMC איטליה

פרייזר תוצרת CMC איטליה

 

   מנוע 7.5 כ”ס

   כולל עגלה ותופסן לרתימת החומר

   2 צגים אחד להטייה ואחד להרמה ולהורדה

   אפשרות לעבוד עם כרסומי פינגר אצבע

   4 מהיריות

 

עכשיו במחיר אטרקטיבי ובתנאים נוחים