TT11L תוצרת CMC איטליה

פרייזר תוצרת CMC איטליה

 

   מנוע 7.5 כ”ס / אופציה ל 10 כ”ס

   כולל עגלה ותופסן לרתימת החומר

   כולל מסך עליון , הרמה והורדה והטייה חשמלי (אופציה לממוחשב)

   2 צגים אחד להטייה ואחד להרמה ולהורדה

   אפשרות לעבוד עם כרסומי פינגר אצבע

   אפשרות לציר מתחלף

   5 מהיריות עד 10,000 מהירות סיבוב

   מתאים לעבודות מאומצות במיוחד